Selecteer een pagina

Tarieven en Betalen

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2018 (laatste update: 23-01-2018).

Verdoving

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,81
A15 Oppervlakte verdoving € 7,18
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie € kostprijs
Verdoving door middel van een roesje

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 27,63
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 27,63
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 35,22
Consultatie en diagnostiek

Code

M/T*

PRESTATIES

Tarief

C11 Periodieke controle € 21,00
C13 Probleemgericht consult € 21,00
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 21,00
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 99,46
C29 Ja Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 27,63
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 55,26
C80 Mondzorg aan huis € 16,58
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 44,21
C85 Weekendbehandeling € 21,00
C86 Avondbehandeling € 21,00
C87 Nachtbehandeling € 21,00
C90 Niet nagekomen afspraak € max. kostprijs
Wortelkanaalbehandelingen

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 21,00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 38,68
E03 Consult na tandheelkundig ongeal € 30,39
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 46,02
E13 Wortelkanaalbehandling per element met 1 kanaal € 99,46
E14 Wortelkanaalbehandling per element met 2 kanalen € 143,67
E16 Wortelkanaalbehandling per element met 3 kanalen € 187,87
E17 Wortelkanaalbehandling per element met 4 of meer kanalen € 232,08
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 16,58
E31 Snij-/ hoektand € 110,51
E32 Premolaar € 154,72
E33 Molaar € 198,93
E34 Ja Aanbrengen retrograde vulling € 22,10
E36 Ja Het trekken van een element met re-implantatie € 77,36
E37 Kijkoperatie € 66,31
E40 Directe pulpa-overkapping € 27,63
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,05
E43 Ja Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 22,10
E44 Verwijderen spalk, per element € 5,53
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,05
E51 Verwijderen van kroon of brug € 33,15
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 27,63
E53 Verwijderen van wortelstift € 38,68
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 27,63
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 27,63
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 38,68
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 27,63
E60 Ja Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 44,21
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 77,36
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 49,73
E63 Ja Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 41,44
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 44,21
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 44,21
E77 Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 55,26
E78 Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 27,63
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,81
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 74,60
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 55,26
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 44,21
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 16,58
E97 Ja Uitwendig bleken per kaak € 69,07
E98 Materialen voor thuisbleken € kostprijs
KaakgewrichtSbehandelingen

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

G01

G02

Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 134,46

€ 88,41

G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 60,78
G10 Niet-standaard beetregistratie € 82,89
G11 Scharnierasbepaling € 82,89
G12 Centrale relatiebepaling € 77,36
G13 Protrale/laterale bepalingen € 55,26
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 497,32
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 27,63
G16 Therapeutische positiebepaling € 27,63
G20 Beetregistratie intra-oraal € 55,26
G33 Ja Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 55,26
G61 Instructie spieroefeningen € 55,26
G62 Ja Occlusale spalk € 149,19
G63 Ja Repositiespalk € 221,03
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 27,63
G65 Ja Indirect planmatig inslijpen € 303,92
G66 Biofeedbacktherapie € 49,73
G67

G68

 

Ja

Behandeling triggerpoint

Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk

€ 60,78

€ 44,21

G69 Ja Opbeetplaat € 60,78
G71 Ja Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 267,29
G72 Controlebezoek MRA € 27,63
G73 Ja Reparatie MRA met afdruk € 44,21
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

H11 Trekken tand of kies €41,44
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €30,94
H21 Kosten hechtmateriaal €5,83
H26 Hechten weke delen €60,78
H33

H35

Hemisectie van een molaar

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€66,31

€66,31

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €49,73
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €33,15
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €66,31
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €88,41
H44 Primaire antrumsluiting €60,78
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €55,26
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €16,58
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €77,36
H60 Marsupialisatie €77,36
H65 Primaire sluiting €149,19
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €77,36
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €149,19
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €104,99
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €176,82
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €55,26
Implantaten

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

J01 Initieel onderzoek implantologie €61,27
J02 Ja Verlengd onderzoek implantologie €94,26
J03 Ja Proefopstelling €127,25
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €42,42
J06 Vrijleggen foramen mentale €28,28
J07 Ja Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € kostprijs
J08 Ja Aanbrengen botvervangers in extractie wond €18,85
J09 Ja Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €226,22
J10 Ja Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €141,39
J11 Prepareren donorplaats €127,25
J12 Ja Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €136,67
J13 Ja Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €65,98
J15 Ja Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €80,12
J16 Ja Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €80,12
J17 Ja Aanvullende ophoging bodem bijholte €122,54
J18 Ja Ophoging bodem bijholte orthograad €56,55
J19 Toeslag esthetische zone €61,27
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €215,38
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €108,40
J23 Ja Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €70,69
J24 Ja Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €23,56
J25 Ja Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €155,53
J27 Vervangen implantaat €215,38
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste €98,97
J31 Volgende bindweefseltransplantaat €47,13
J32 Ja Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef €108,40
J33 Kosten implantaat €302,70
J40 Ja Twee magneten/drukknoppen €146,10
J41 Ja Elke volgende magneet, drukknop €32,99
J42 Ja Staaf tussen twee implantaten €193,23
J43 Ja Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €61,27
J44 Ja Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €23,56
J50 Ja Boven- en onder klikgebit €485,43
J51 Ja Onder-klikgebit €315,76
J52 Ja Boven-klikgebit €315,76
J53 Ja Omvorming klikgebit €94,26
J54 Ja Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €122,54
J55 Ja Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €141,39
J56 Ja Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €164,95
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €80,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €103,68
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €127,25
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €51,84
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €84,83
J70 Ja Opvullen zonder staafdemontage €131,96
J71 Ja Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €164,95
J72 Ja Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €188,52
J73 Ja Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €212,08
J74 Ja Reparatie zonder staafdemontage €51,84
J75 Ja Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €98,97
J76 Ja Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €122,54
J77 Ja Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €146,10
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €479,77
J97 Overheadkosten implantaten €169,23
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €35,22
Preventieve mondzorg

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 12,39
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 24,87
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M32 Ja Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 16,58
M61 Ja Mondbeschermer € 24,87
Kunstgebitten/Protheses

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

P01 Ja Opvullen volle  dig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68
P02 Ja Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89
P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26
P04 Ja Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 82,89
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 38,68
P07 Ja Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 16,58
P08 Ja Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 44,21
P10 Ja Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 82,89
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 60,78
P15 Ja Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 165,77
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 60,78
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,26
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,58
P21 Ja Volledig kunstgebit bovenkaak € 165,77
P25 Ja Volledig kunstgebit onderkaak € 221,03
P27 Reoccluderen € 55,26
P28 Naregistratie en remounten € 55,26
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 44,21
P30 Ja Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 359,17
P31 Ja Wortelkap met stift € 138,14
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 82,89
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 55,26
P34 Ja Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 226,55
P35 Ja Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 309,44
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 27,63
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 33,15
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 60,78
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 82,89
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,81
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 27,63
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 27,63
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 33,15
P45 Ja Noodkunstgebit € 110,51
P51 Ja Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 38,68
P52 Ja Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 82,89
P53 Ja Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 55,26
P54 Ja Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 82,89
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 38,68
P57 Ja Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 16,58
P58 Ja Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 44,21
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 33,15
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 27,63
P70 Ja Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 154,72
P78 Ja Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 44,21
P79 Ja Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 44,21
Kronen en bruggen

Code

M/T*

Prestaties

Tarief

R08 Ja Eenvlaks composiet inlay € 66,31
R09 Ja Tweevlaks composiet inlay € 127,09
R10 Ja Drievlaks composiet inlay € 165,77
R11 Ja Eenvlaksinlay € 99,46
R12 Ja Tweevlaksinlay € 154,72
R13 Ja Drievlaksinlay € 221,03
R14 Toeslag voor aangegoten pin, per pin € 27,63
R24 Ja Kroon € 243,13
R28 Ja Endokroon, indirect vervaardigd € 66,31
R29 Ja Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 49,73
R31 Opbouw plastisch materiaal € 55,26
R32 Ja Gegoten opbouw, indirecte methode € 55,26
R33 Ja Gegoten opbouw, directe methode € 110,51
R40 Ja Eerste brugtussendeel € 165,77
R45 Ja Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 82,89
R46 Ja Brugverankering, per anker € 55,26
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 138,14
R50 Ja Metalen fixatiekap met afdruk € 27,63
R55 Ja Gipsslot met extra afdruk € 27,63
R60 Ja Plakbrug zonder preparatie € 110,51
R61 Ja Plakbrug met preparatie € 165,77
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 38,68
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 22,10
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 60,78
R71 Ja Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 60,78
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 33,15
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,10
R74 Ja Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 22,10
R75 Ja Opnieuw vastzetten plakbrug € 55,26
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 27,63
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 27,63
R78 Ja Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 66,31
R79 Ja Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 110,51
R80 Ja Temporaire, eerste voorziening € 27,63
R85 Ja Temporaire, volgende voorziening € 11,05
R90 Ja Gedeeltelijk voltooid werk € 999,99
Tandvleesbehandelingen

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 160,25
T21 Grondig reinigen wortel, complex €29,84
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 22,10
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 85,65
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €99,46
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 44,21
T41 Beperkt consult parodontale nazorg €58,02
T42 Consult parodontale nazorg € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 111,62
T44 Complex consultparodontale nazorg € 148,64
T57 Ja Toepassing lokaal medicament € 59,68
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 146,43
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 160,25
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 179,59
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 276,29
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) € 331,54
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 55,26
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 143,67
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 69,07
T80 Tandvleestransplantaat € 118,80
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 96,70
T82 Tandvleescorrectie per element € 52,49
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 138,14
T84 Ja Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 331,54
T85 Ja Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 110,51
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 179,59
T87 Kroonverlenging per element € 179,59
T88 Kroonverlenging per sextant € 331,54
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 55,26
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 148,64
T91 Pocketregistratie € 33,15
T92 Parodontiumregistratie € 66,31
T93 Ja Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 38,68
T94 Behandeling tandvleesabces € 74,60
T95 Ja (Draad)Spalk € 22,10
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 55,26
Uurtarieven

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

U05 Ja Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 14,47
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 180,95
U25 Ja Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 12,59
U35 Ja Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 14,47
Vullingen

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 66,31
V30 Fissuurlak, eerste element € 24,87
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,81
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,53
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,05
V70 Ja Parapulpaire stift € 11,05
V71 Eenvlaksvulling amalgaam € 23,21
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 37,02
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 48,07
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 67,41
V80 Ja Wortelkanaalstift € 19,34
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 34,26
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 48,07
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 59,13
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 78,47
V85 Ja Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,29
V91 Eenvlaksvulling composiet € 44,21
V92 Tweevlaksvulling composiet € 58,02
V93 Drievlaksvulling composiet € 69,07
V94 Meervlaksvulling composiet € 88,41
Maken en/OF beoordelen foto's

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

X10 Kleine rontgenfoto € 15,47
X21 Kaakoverzichtsfoto € 66,31
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 66,31
X24 Schedelfoto € 29,84
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 132,62
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 55,26
Abonnementstarieven

Code

M/T*

PRESTATIES

Bedrag

Z10 Ja Abonnement categorie A per maand € 7,18
Z20 Ja Abonnement categorie B per maand € 11,05
Z30 Ja Abonnement categorie C per maand € 14,92
Z40 Ja Abonnement categorie D per maand € 18,23
Z50 Ja Abonnement categorie E per maand € 22,10
Z60 Ja Abonnement categorie F per maand € 6,08

* M/T = aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 48 werkuren) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat in de gereserveerde tijd geen andere patiënten konden worden behandeld of andere werkzaamheden konden worden verricht.

Voor niet nagekomen en/of niet tijdig gewijzigde afspraken wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht middels code “C90 niet nagekomen afspraak”.

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Betalen & Famed

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een vast tarief gekoppeld. Bekijk hier uw factuur uitgelicht! U ontvangt uw nota van Famed!

Waarom ontvang ik een nota van Famed?

Wij houden ons graag uitsluitend bezig met mondzorg op maat. Wij zorgen liever voor u dan dat wij veel tijd besteden aan de financiële administratie. Daarom hebben wij de verwerking van de nota’s overgedragen aan Famed.

Wat betekent dit voor u?

U ontvangt een nota van Famed en ziet in één oogopslag hoe de nota is opgebouwd. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte vergoedt, dan staat dit duidelijk op de nota. Hoeveel dit is, hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Het resterende bedrag betaalt u aan Famed. Staat er geen vergoeding op uw nota vermeld? Dan betaalt u het hele bedrag aan Famed. Daarna controleert u of u de nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding of recht op vergoeding? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaling van uw nota

U kunt de nota van Famed op verschillende manieren betalen, bijvoorbeeld met iDEAL of via een (digitale) bankoverschrijving. Bekijk alle betaalmogelijkheden op www.notavanfamed.nl. Famed hanteert een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Heeft u net iets meer tijd nodig om de nota te voldoen? Ga naar www.notavanfamed.nl of mail/bel met het Contact Center van Famed.

Alles online snel en gemakkelijk regelen

Op www.notavanfamed.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen. Zo kunt u de nota inzien, de status van uw nota controleren en een adreswijziging doorvoeren. Nota van Famed biedt u overzicht van uw nota’s en gemak bij uw betalingen.

Heeft u vragen over uw ontvangen nota?

Voor vragen over uw nota kunt u terecht op de website. U kunt ook contact opnemen met het Contact Center van Famed. Fa-med

Het Contact Center van Famed is bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 18:00 uur.

Privacy

Voor een correcte administratie en facturatie delen wij uw gegevens met Famed. Famed gaat hier, net als wij, uiterst zorgvuldig mee om. Famed is ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het privacy beleid van Famed kunt u vinden op www.notavanfamed.nl.

Share This