Klachtenregeling

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw ervaring in onze praktijk. Wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Wij vinden het dan ook erg jammer wanneer iemand met een slecht gevoel de deur uitgaat. Wanneer u ons dit meldt zullen wij altijd ons best doen om een gewenste oplossing te bedenken. U kunt ons hierover persoonlijk of via de telefoon benaderen. Daarnaast is het mogelijk een review achter te laten via het patiënten enquête formulier.

Oplossing

Indien dat wij niet tot een gewenste oplossing kunnen komen, is het mogelijk een schriftelijke klacht in te dienen bij de eigenaar van de praktijk. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u, uw tandarts en/of onze manager genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT; de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en uw tandarts bemiddelen met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris alsnog niet uitkomt kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is een schadevergoeding toekennen.

Meer informatie
Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u ook stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Let hierbij wel op dat 0900-nummers betaald is voor bellers. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.