Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol. Hiermee kunnen wij onze zorg en service verbeteren en aanpassen naar uw wensen als onze patiënt. Wilt u uw suggesties, verbeterpunten of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten door de patiënten enquête in te vullen. Wij waarderen dit heel erg. Alvast bedankt!

Klacht?
Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw ervaring in onze praktijk. U kunt ons hierover persoonlijk of via de telefoon benaderen. Wij streven ernaar om iedereen zo goed mogelijk te helpen. Wij vinden het dan ook erg jammer wanneer iemand met een slecht gevoel de deur uitgaat. Wanneer u ons dit meldt zullen wij altijd ons best doen om een gewenste oplossing te bedenken.

Indien dat niet lukt kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de eigenaar van de praktijk. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u, uw tandarts en/of onze manager genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT; de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan tussen u en uw tandarts bemiddelen met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?
Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris alsnog niet uitkomt kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is een schadevergoeding toekennen.

Meer informatie
Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u ook stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Let hierbij wel op dat 0900-nummers betaald is voor bellers. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.